سه حدیث پیامبر درمورد نماز خواندن و خوش اخلاقی

سه حدیث پیامبر درمورد نماز خواندن و خوش اخلاقی


898 - رسول اعظم صلوات الله علیه و آله می فرمایند:
إنّ للَّه ملکا ینادی عند کلّ صلاة: یا بنی آدم قوموا إلى نیرانکم الّتی أو قدتموها على أنفسکم فأطفؤها بالصّلاة.
خداوند فرشته اى دارد که هنگام نماز بانگ میزند آدمیزاده گان برخیزید و آتشهائى را که بر خویشتن افروخته اید بنماز خاموش کنید.
نهج الفصاحه


827 - رسول اعظم صلوات الله علیه و آله می فرمایند:

إنّ المصلّی لیقرع باب الملک و إنّه من یدم قرع الباب یوشک أن یفتح له.
نمازگزار در خداوند را مى کوبد و هر که پیوسته درى را بکوبد عاقبت بروى او باز مى شود.
نهج الفصاحه


654 - رسول اعظم صلوات الله علیه و آله می فرمایند:

إنّ العبد لیدرک بحسن الخلق درجة الصّائم القائم.
بنده بوسیله خوش خلقى بمقام روزه دار و نمازگزار میرسد.
نهج الفصاحه

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد