حدیث امام علی برای دور کردن ناراحتی ها

حدیث امام علی برای دور کردن ناراحتی ها

امام علی (ع) فرمودند: هر که بتواند خود را از چهار چیز نگه دارد شایسته است که هرگز ناراحتی نبیند
عرض شد آنها چیستند ای امیر مومنان؟
فرمودند:
شتابزدگی
خیره سری
خود پسندی
و سستی
میزان الحکمه جلد4 صفحه 546

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد